Urilyzer Cell

Skladom

Polo automatický analyzátor močového sedimentu 

Detailné informácie

Podrobný popis

Kompletná mikroskopia do 60 sekúnd, kapacita 5000 výsledkov vrátane obrázkov, len 175 µl moču, interná tichá centrifúga, automatická detekcia a identifikácia všetkých častíc v moči

Vyšetrované parametre :  RBC, WBC, HYA,PAT, EPI, NEC, BAC, BACr, BACc, YEA, CRY -  CaOxm, CaOxd , URI, TRI, MUC, SPRM

Možnosť prepojenia s Urilyzer 100 Pro na chemické vyšetrenie moču.