MicroINR analyzátor

Skladom

Ceny sú dostupné po registrácii a prihlásení...                  

MicroINR prístroj je určený na monitorovanie perorálnej antikoagulačnej terapie antagonistami vitamínu K.  Prístroj má platný ŠUKL kód a vyšetrenie je preplácané zdravotnými poisťovňami. 

Detailné informácie

Podrobný popis

POPIS:


microINR je prenosný analytický prístroj na určenie času zrážanlivosti krvi. Hodnota INR udáva, ako dlho trvá, než sa krv zrazí. Fungujúci systém hemokoagulácie krvácanie zastaví. Pokiaľ je tento systém narušený, môže sa objaviť sklon ku krvácavosti alebo dochádzať k trombózam. Na účely liečenia je nutné stanoviť hladinu INR a podľa nej naordinovať vhodnú medikamentóznu liečbu. Prístroj microINR nájde svoje uplatnenie v nemocniciach, v laboratóriách, v ordináciách praktických lekárov, ambulantných zdravotníckych zariadeniach, ale aj u súkromných osôb, ktoré si chcú tieto testy uskutočňovať samy.

  • Meranie zrážanlivosti krvi v reálnom čase
  • Malý, pohodlný a ľahko ovládateľný
  • Výsledok do 2 minút z iba 3 μl kapilárnej krvi
  • Priamy odber vzorky z miesta vpichu
  • Presné meranie vďaka hodnote ISI reagencie 1,0
  • Bez nutnosti kalibrácie
  • Kontroly kvality prebiehajú súčasne s každým meraním
  • Skladovanie testov pri izbovej teplote

MicroINR